Prezydent Pabianic szuka nowego dyrektora zakładu Gospodarki Miejskiej. Ogłosił konkurs ofert.
Nowy dyrektor zastąpi Krzysztofa Krauzowicza - zawieszonego w czynnościach po zatrzymaniu przez policję w stanie nietrzeźwym.
Kandydaci powinni mieć wykształcenie wyższe (najlepiej ekonomiczne lub techniczne),  odpowiedni staż pracy, uprawnienia do zarządzania nieruchomościami, nieposzlakowaną opinię. Nie mogą być skazani przez sądy za naruszenie dyscypliny finansów publicznych lub inne przestępstwo umyślne.
Termin składania dokumentów upływa 25 lipca.