Z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne i powstałe oblodzenie sieci trakcyjnej na odcinku  Sieradz - Zduńska Wola – Sieradz nadal kursuje  zastępcza komunikacja autobusowa  - 4 autobusy. Jednocześnie od godz. 6:00 po jednym torze na odcinku na ww. odcinku (Zduńska Wola – Sieradz – Zduńska Wola) wznowiono ruch pociągów.
 
„Przewozy Regionalne” sp. z o.o.  nadal utrzymują  dodatkowe punkty informacyjne na stacji Zduńska wola i Sieradz i wydawanie ciepłych napoi, nadal obowiązuje wzajemne honorowanie biletów przewoźników Przewozy Regionalne i Intercity.
 
Oblodzenie sieci trakcyjnej, które występuje na terenie województwa łódzkiego, jest przyczyną opóźnień w kursowaniu pociągów. Najtrudniejsza sytuacja występuje na odcinku Sieradz - Zduńska Wola, na którym nie ma zasilania w sieci trakcyjnej. 
 
W związku z utrudnieniami obaj przewoźnicy, czyli Przewozy Regionalne i Intercity, wprowadzili wzajemne honorowanie biletów w swoich pociągach.