List do redakcji

Składam serdecznie podziękowania Zespołowi pracowników Oddziału Wewnętrznego III-go (6. piętro) Naszego szpitala. Na w/w oddziale przebywałem 6 dni. Leczono mnie z niewydolności krążenia – stan po zawale serca. Lekarzami prowadzącymi byli: dr Ewa Budzińska i dr Marek Dobros. Bardzo interesowali się moim stanem zdrowia. Mimo mizerii finansowej szpitala, podawano mi leki z zasobów szpitalnych, które mi pomogły. Również pozostały personel – pielęgniarki, salowe itd. starają się i pracują, jakby nie było żadnych problemów. Moje zdanie i obserwacje podzielają osoby, z którymi leżałem w sali. Nie wyobrażamy sobie, aby nasze miasto mogło być bez szpitala.

pacjent Zdzisław Z.