Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaprasza na konsultacje społeczne projektu opracowania dokumentacji budowy drogi ekspresowej S-8. Spotkanie odbędzie się we wtorek 5 maja w Miejskim Ośrodku Kultury przy ul. Kościuszki 14 w godz. od 10.00 do 14.00. Konsultacje mają na celu zapoznanie mieszkańców i podmiotów gospodarczych z planowaną inwestycją i pozyskanie opinii i uwag na temat projektu.