- Wezwań było dużo, ale zazwyczaj kończyły się pouczeniami - mówi dyżurny z pabianickiej komendy policji.

Wzywaliśmy policję, bo przeszkadzały nam wybuchy petard. Policja jechała też do imprezujących w mieszkaniach.

- Były wezwania, że sąsiedzi bawią się zbyt głośno - wyjaśnia policjant.

Nowy Rok w policyjnej izbie zatrzymań powitało czterech panów. Od 1 stycznia za spędzenie nocy na dołku płaci się 300 zł. Tych, którzy spędzili tam ostatnią noc, jeszcze nie obejmuje ten przepis.

1 stycznia 2014 roku weszła w życie Ustawa z dnia 4 stycznia 2013 roku o zmianie Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2013 r. poz. 1563), wprowadzająca opłatę w wysokości 300 złotych za pobyt w jednostce policji w celu wytrzeźwienia.

Taka opłata będzie obowiązywać w okresie przejściowym, tj. od 1 stycznia 2014 r. do czasu określenia jej wysokości przez wojewodę łódzkiego.