Wandal zabazgrał sprayem wiatę przystankową na pętli "dwójki" na Klimkowiznie.

Została ustawiona na prośbę mieszkańców miesiąc temu (9 maja). Wszystkie wiaty niedawno były czyszczone… 

Zabrudzenia jak najszybciej usuną pracownicy Zarządu Dróg i Zieleni Miejskiej w ramach utrzymania czystości i porządku na przystankach komunikacji zbiorowej.