Zbiórkę dla Syryjczyków można także wesprzeć, przekazując darowiznę na rachunek łódzkiej Caritas: Pekao SA V O/Łódź nr konta: 48 1240 1545 1111 0000 1165 5077, z dopiskiem „Syria” lub wysyłając SMS charytatywny z hasłem POMAGAM na numer 72052.

7 września 2013 roku w wigilię Narodzenia Najświętszej Marii Panny z inicjatywy Ojca Świętego Franciszka przeżywaliśmy Światowy Dzień Modlitwy i Postu w intencji pokoju w Syrii i na świecie. Dramat, jaki przeżywa naród syryjski, w tym także tamtejsi chrześcijanie, porusza serca, mobilizuje do modlitwy, ale również domaga się działania, a więc zapewnienia uchodźcom żywności, leków, odzieży oraz poczucia minimum bezpieczeństwa.