Pracami zajęli się pracownicy Zarządu Dróg i Zieleni Miejskiej. Zlecił im to Grzegorz Mackiewicz.

- Teren pilnie wymagał uporządkowania, a nie znalazł się w tegorocznym kalendarzu prac, ustalonym przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi, który prowadzi roboty na rzekach przez siebie administrowanych (porządkowana była Pabianka) – informuje Aneta Klimek, rzecznik Urzędu Miejskiego.

Przy okazji pracownicy ZDiZM uporządkują Bulwary przed Wszystkimi Świętymi. Prace potrwają do czwartku.