Koordynatorem pabianickiej akcji Sprzątanie Świata był, jak i w latach ubiegłych, Terenowy Ośrodek Edukacji Ekologicznej, działający przy MOK-u.
-Myślenie o środowisku staramy się "zaszczepić" już u najmłodszych, stąd udział przedszkolaków - mówi koordynatorka akcji Katarzyna Cegiełka z TOEE .
W tym roku do sprzątania ruszyli również podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy. 
- Uczymy ich dbać o otoczenie, które jest wokół ich domów, wokół własnego ośrodka - twierdzi Dariusz Goral, terapeuta zajęciowy ŚDS.- No i dbać o to, co nas otacza, aby to, co zielone, przetrwało jak najdłużej.
Hasło tegorocznej akcji brzmiało „Posprzątajmy polskie lasy”. Stąd - równolegle ze sprzątaniem świata - TOEE zorganizowało rajd, którego trasa przebiegała powstałą kilka lat temu w Lesie Miejskim ścieżką przyrodniczo – edukacyjną. Po drodze uczniowie podstawówek i gimnazjów nie tylko sprzątali, ale również poznawali las. Zadania na poszczególnych punktach kontrolnych rajdu, pozwoliły dzieciakom poszerzyć wiedzę. Rajdowicze musieli nazwać drzewa na podstawie liści, obliczyć - licząc słoje - wiek drzewa. Dowiedzieli się, jakie zwierzęta zamieszkują pabianicki las, jak i czym dokarmiać je podczas zimy.
- Jest to pogłębianie wiedzy w terenie. W ten sposób młodzież lepiej zapamiętuje informacje, które - wyczytane w podręczniku - nie zawsze pozostają w pamięci – twierdzą nauczyciele.
Na koniec rajdu było ognisko i pieczenie kiełbasek. Każdy z uczestników otrzymał ekologiczną torbę na zakupy.