Dziewczynka jest pacjentką Oddziału Intensywnej Terapii Noworodków w Centrum Zdrowia Matki Polki. Potrzebuje naszej pomocy.
Potrzebna jest dla niej najrzadsza grupa krwi ABRh-, ale może być także ORh-.

Krew można oddawać w punkcie krwiodawstwa w Pabianickim Centrum Medycznym w piątek w godz. 8.30 – 11.30, a następnie w poniedziałek, wtorek itd. w tych samych godzinach.
Póki co, dziecko ma już zapewnioną dostawę krwi odpowiedniej grupy.
- Podjęliśmy działania, aby nasi krwiodawcy z tą grupą krwi oddali ją na rzecz dziewczynki - mówi Andrzej Chałupka z Rejonowego Klubu HDK. – Ale krew każdej grupy jest potrzebna zawsze, wiec będziemy wdzięczni wszystkim, którzy zechcą oddać krew.