Dwa samochody strażackie PSP pojechały walczyć z ogniem w parku. Płonęło poszycie. Kolejne dwa PSP i jeden OSP pognały do Rydzyn. Oba pożary ugaszono. Strat nie ma.

Od kilku dni płoną lasy i łąki. Strażacy w całym kraju codziennie interweniują ponad 500 razy podczas pożarów nieużytków i lasów. Dużo osób nie zachowuje należytej ostrożności podczas przebywania na terenach leśnych i w ich pobliżu. Pożary lasów wybuchają przede wszystkim z winy człowieka. Zagrażają środowisku, ale także mieniu i życiu ludzi, którzy mogą przebywać w ich pobliżu lub na ich terenie. W ciągu ostatniego tygodnia kwietnia strażacy wyjeżdżali do 10.093 pożarów.