W środę o godz. 22.35 strażacy dostali wezwanie na ul. Prosnaka. W budynku wielorodzinnym (pustostan) doszło do pożaru. Strażacy dostali się do źródła ognia i ugasili go dwoma prądami wody. W budynku nie znaleźli żadnych osób. Akcja gaśnicza trwała godzinę i 15 minut. Brało w niej udział 12 strażaków. Do pożaru doszło najprawdopodobniej przez zaprószenie ognia.