Jak podaje na swojej stronie internetowej powiat łaski, 11 marca odbędzie się wizyta prezydenta RP w Łasku. W programie wizyty:

godz. 9.00 – wizyta w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w przeddzień 15. rocznicy wstąpienia Polski do NATO,

godz. 11.20 – spotkanie z sołtysami z powiatu łaskiego oraz podpisanie Ustawy o zmianie ustawy o Funduszu Sołeckim (Starostwo Powiatowe w Łasku, ul. Południowa 1).