W związku z pracami mającymi poprawić warunki i bezpieczeństwo jazdy, rozpoczęła się wymiana nawierzchni na 1,5-kilometrowym odcinku drogi krajowej nr 12 między Sieradzem a Błaszkami. Prace polegają na usunięciu starej, zniszczonej nawierzchni i położeniu nowej oraz odtworzeniu oznakowania poziomego. W najbliższych dniach należy spodziewać się chwilowych utrudnień.
 
- Roboty prowadzone są najpierw na jednej, później na drugiej połowie jezdni, a ruch w czasie prowadzenia prac odbywa się wahadłowo - mówi Maciej Zalewski z GDDKiA. - Zakończenie prac ma nastąpić przed końcem miesiąca. Termin determinuje pogoda, która uniemożliwia prowadzenie prac podczas deszczu. Kierowców prosimy o zachowanie maksymalnej ostrożności i stosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem.