We wrześniu w Pabianicach rozpoczną się szkolenia zawodowe dla 86 osób objętych programem, w tym: 66 niepełnosprawnych z placówek z terenu powiatu pabianickiego oraz 20 usamodzielnianych z domu dziecka i rodzin zastępczych. Dotyczyć będą kursów: na prawo jazdy kategorii B i C, pomocy kuchennej, bukieciarstwa, kosmetycznych, kierowców wózków jezdniowych, komputerowych, komputerowych dla zaawansowanych, masażu klasycznego, języka angielskiego oraz księgowości. Przeprowadzane będą przez Ligę Obrony Kraju Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców w Łodzi, wyłonioną w drodze postępowania przetargowego rozstrzygniętego 28 sierpnia 2009 roku. Trwać będą do końca listopada.

Projekt „Równe Szanse” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Skierowany jest do osób opuszczających rodziny zastępcze oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze, które mają trudności z integracją zawodową i społeczną. Ma na celu podniesienie kompetencji życiowych, umiejętności społeczno-zawodowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz poprawę zdolności do uzyskiwania przez nie zatrudnienia. W ramach projektu wsparciem objęci zostają usamodzielniający się wychowankowie rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych w wieku 18-25 lat, uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej oraz podopieczni Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego. Wartość projektu – 146.250 zł.