Radni miejscy zgodzili się na poręcznie kredytu, jaki zaciągnie szpital - 25 milionów zł. Są to pieniądze na spłatę części długu wobec wierzycieli.