„Powiatowe wędrowanie wzdłuż rzeki Dobrzynki” pod honorowym patronatem starosty pabianickiego. Organizatorami rajdu są: Starostwo Powiatowe w Pabianicach, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Pabianicach i Zespół Szkół nr 2 w Pabianicach.

Główne cele rajdu to poznanie walorów krajoznawczo-turystycznych i historii powiatu pabianickiego, poznanie historii Zespołu Szkół nr 2 oraz patrona szkoły prof. Janusza Groszkowskiego, promocja regionu, propagowanie aktywnego wypoczynku i zdrowego stylu życia oraz edukacja ekologiczna – utrwalanie dobrych nawyków.

Program rajdu:
- Miejsce zbiórki: ZS 2, ul. św. Jana 27, Pabianice - godz. 8.50 – rejestracja grup, rozwieszenie banerów, odbiór materiałów - godz. 9.00 - gry i zabawy, turniej wiedzy.
- Rajd pieszy Pabianice - Szynkielew Młyn/Osada Pliszka – Pabianice wzdłuż rzeki Dobrzynki (ok. 6 km) - mapkę i dokładny opis trasy rajdu oraz harmonogram ramowy opiekunowie grup otrzymają na starcie.
- Meta: ZS 2, ul. św. Jana 27, Pabianice – około godz. 12.00 – podsumowanie imprezy, wręczenie nagród.