Komendant Powiatowy PSP w Pabianicach, Andrzej Bohdanowicz, podsumował miniony rok. W 2018 roku strażacy wyjechali z bazy aż 1.479 razy. Pożarów w tym roku gasili więcej – 352 (w 2017 r. - 251). Niestety, dwa z nich okazały się śmiertelne. W marcu w pożarze przyczepy kempingowej przy ul. Zgierskiej w Konstantynowie zginął mężczyzna. Druga tragedia rozegrała się w sierpniu przy ul. Moniuszki. W pożarze kamienicy zginęła młoda kobieta.

Pożarów traw strażacy gasili też w tym roku więcej niż w ubiegłym, bo 69 (49 zdarzeń w 2017 roku). Pożarów sadzy w kominach było 20 (28 zdarzeń w 2017 roku). Płonące śmietniki gasili 65 razy (42 zdarzenia w 2017 roku).

Wbrew pozorom strażacy nie zajmują się jedynie gaszeniem pożarów. Spośród wszystkich wyjazdów strażaków, najwięcej (1.041) było tych związanych z miejscowymi zagrożeniami (np. zdarzenia drogowe, których było aż 215). 86 interwencji to alarmy fałszywe (2017 r. - 111).

- Charakter oraz ilość zdarzeń, do jakich dochodzi na terenie powiatu pabianickiego, jest bardzo często pochodną pogody panującej w danym czasie w naszym regionie oraz specyfiki poszczególnych jego obszarów – tłumaczą strażacy. - Jak co roku, obserwujemy dużą ilość zdarzeń związanych z nietypowym zachowaniem się zwierząt, w tym owadów błonkoskrzydłych.

W tym roku strażacy jeździli do owadów częściej (414 razy), sprzyjała temu upalana pogoda.

Ten rok obfitował również w interwencje związane z usuwaniem skutków roztopów i ulewnych deszczy powodujących podtopienia – 61 zdarzeń (31 zdarzeń w 2017 roku). Tu też wpływ miała tegoroczna aura.

Zobacz:Takiej ulewy pabianiczanie jeszcze nie widzieli! [GALERIA]

Na ogólną ilość zdarzeń składają się również interwencje, w których straż pożarna wspiera policję, Straż Miejską lub Pogotowie Ratunkowe, tzw. „otworzenie drzwi” – 84 zdarzenia (42 zdarzenia w 2017 roku) oraz zdarzenia, w których dochodzi do podtrucia tlenkiem węgla – 8 zdarzeń (11 zdarzeń w 2017 roku).

Ofiary i straty

W miejscowych zagrożeniach w 2018 roku śmierć poniosło 20 osób (9 osób w roku 2017), a 141 doznało obrażeń (152 w roku 2017), w tym 10 dzieci (11 dzieci w roku 2017).

Jeśli chodzi o straty w mieniu podczas miejscowych zagrożeń, to w roku 2018 wyniosły one 3.183.900 zł (3.012.100 zł w roku 2017), natomiast wartość mienia uratowanego to 5.984.000 zł (9.268.000 zł w roku 2017).

Najczęstsza przyczyna pożarów w roku 2018 to: zaprószenie ognia (149 przypadków), podpalenie umyślne (77 przypadków), nieprawidłowa eksploatacja konstrukcji budowlanych (22 przypadki), wady środków transportu (20 przypadków), wady urządzeń elektrycznych (19 przypadków).

Straty w pożarach w 2018 roku wyniosły 3.719.600 zł (w 2017 roku to 4.476.800 zł). Natomiast wartość mienia uratowanego z pożarów oszacowano na 28.316.000 zł (55.348.000 zł w roku 2017).

W mijającym roku w pożarach zginęło 2 ludzi, a rannych zostało 8 osób.

To zdarzyło się w 2018 roku

02.01 Pabianice, ul. Karniszewicka, pożar magazynu części samochodowych, 1 osoba poszkodowana, straty ok. 202 tys. zł

 

15.01 Bychlew, wypadek samochodu osobowego, 1 ofiara śmiertelna, straty ok. 4.400 zł

 

13.04 Pabianice, Konstantynów Łódzki, Ksawerów, usuwanie skutków nawałnicy

 

25.06 Szynkielew, pożar zabytkowego młyna, straty 80 tys. zł

 

1.07 Pożar samochodu w Ksawerowie

 

29.07 Pabianice, usuwanie skutków nawałnicy, ponad 100 posesji zalanych, setki tysięcy zł strat

 

26.08 Pabianice, ul. Moniuszki, pożar w budynku wielorodzinnym, 1 ofiara śmiertelna, straty ok. 80 tys. zł

 

03.11 Chechło Drugie, ul. Podleśna, rowerzysta przewrócił się do rowu, nie przeżył upadku