50 lat temu ślub wzięli: Jadwiga i Mieczysław Baranowiczowie, Marianna i Stanisław Kabacińscy, Teresa i Henryk Magierowie, Mirosława i Zygmunt Nowakowie, Henryka i Jan Osetowie, Daniela i Jakub Ostrowscy, Józefa i Stefan Tomaszewscy, Teresa i Franciszek Witkowscy.
Jubilaci odebrali medale za długoletnie pożycie małżeńskie.