Artystę zaprosiło Towarzystwo Muzyczne im. Karola Nicze. 13 maja o godz. 19.00 miał wystąpić z recitalem chopinowskim w sali MOK przy ul. Kościuszki 14. Niestety, z powodu choroby artysta odwołał koncert. Pieniądze za bilety można odzyskać w sekretariacie szkoły muzycznej, ul. Grobelna 6.