ad

Jeszcze do środy (30 kwietnia) trwa nabór do szkół ponadgimnazjalnych. Jakie klasy najbardziej interesują kandydatów? W I Liceum Ogólnokształcącym największym zainteresowaniem cieszy się klasa z rozszerzonymi: biologią, chemią, matematyką. Do II LO najwięcej zgłoszeń napływa do klasy z rozszerzonym nauczaniem przedmiotów: polski, historia, WOS,  angielski. W Zespole Szkół nr 1 najpopularniejsze wśród gimnazjalistów są zawody takie jak technik mechanik i technik mechatronik. W Zespole Szkół nr 2 chętnych nie brakuje do klasy mundurowej. Popularny jest tam też technik informatyk i technik teleinformatyk. Technik logistyk i technik usług fryzjerskich to najchętniej wybierane zawody w Zespole Szkół nr 3.

LO w Konstantynowie Łódzkim najwięcej chętnych ma do klasy z rozszerzonym: j. polskim, j. angielskim, historią i WOS-em.