Prezydent miasta ogłosił przetargi na sprzedaż nieruchomości.
Pierwsza oferta dotyczy działki przy ulicach Traugutta 4 – Żeromskiego 17 o łącznej powierzchni 24.916 m kw. Stoją na niej dwa murowane parterowe budynki o powierzchni użytkowej 1.898 m kw.. Przeznaczone są pod usługi. Cena wywoławcza wynosi 5.000.000 zł.
Przetarg będzie 31 stycznia 2008 r. o godz. 9.00 w sali nr 4, parter Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16.

Za 3.000.000 zł. możemy kupić działkę przy ul. Żeromskiego 19-19a o powierzchni 14.027 m kw. Działka nie jest zabudowana. Ten teren przeznaczony ma być pod usługi i zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.
Przetarg będzie 31 stycznia 2008 r. o godz. 9.30 w sali nr 4, parter Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16.
Cena ustalona w przetargu będzie powiększona o podatek VAT - 22%.

W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomości przeznaczone są pod zabudowę usługową centrum, czyli obiekty użyteczności publicznej lub usługi komercyjne o reprezentacyjnym charakterze.

Prezydent ogłosił także drugi przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Bocznej 15. Jest to działka o powierzchni 1004 m kw. Są na niej dwa murowane budynki o łącznej powierzchni użytkowej 754,92 m kw. W obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest pod wielofunkcyjną zabudowę. Cena wywoławcza to 390.000 zł
Przetarg będzie 31 stycznia 2008 r. o godz. 10.00 w sali nr 4 Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16. Wysokość wadium – 39.000 zł. 
Pierwszy przetarg był 24 października.