Absolwenci gimnazjów, którzy z różnych przyczyn nie wybrali do tej pory szkoły, wciąż mogą to zrobić.
W pabianickich placówkach ponadgimnazjalnych jeszcze nie wszystkie klasy są pełne, nabór do nich trwa.

Oto lista szkół i klas, w których są jeszcze wolne miejsca:

I Liceum Ogólnokształcące im. Jędrzeja Śniadeckiego przy ul. Moniuszki 132:
klasa geograficzno–historyczna – 3 miejsca,
klasa z rozszerzonym językiem niemieckim – 5 miejsc;

Zespół Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego przy ul. Piotra Skargi 21: Liceum Profilowane, profil zarządzanie informacją – 15 miejsc,
Technikum Mechaniczne – 10 miejsc,
Technikum Mechatroniczne – 10 miejsc,
Technikum Lotnicze – 12 miejsc
Zasadnicza Szkoła Zawodowa: operator obrabiarek skrawających - 5 miejsc, fryzjer – 15 miejsc.

Zespół Szkół nr 2 im. prof. Janusza Groszkowskiego przy ul. św. Jana 27:
Liceum Ogólnokształcące – 6 miejsc,
Liceum Profilowane o profilu kształtowanie środowiska – 6 miejsc, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, zawody: kucharz małej gastronomii, piekarz, cukiernik – 15 wolnych miejsc;

Zespół Szkół nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic przy ul. Gdańskiej 5:
Technikum, profil technikum ekonomista – 8 miejsc,
Liceum, profil kreowanie ubiorów – 6 miejsc,
Zasadnicza Szkoła Zawodowa, zawód sprzedawca – 9 miejsc;

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Widzewie, ul. Szkolna 12:
Technikum Mechanizacji Rolnictwa – 3 miejsca,
Technikum Architektury Krajobrazu – 2 miejsca,
Technikum Organizacji Usług Gastronomicznych – 10 miejsc,
Technikum Agrobiznesu – 7 miejsc,
Zasadnicza Szkoła Zawodowa, zawody: kucharz małej gastronomii – 12 miejsc, monter instalator urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim – 15 miejsc, mechanik operator maszyn i urządzeń rolniczych – 10 miejsc.