Od 21 stycznia Powiatowy Urząd Pracy (ul. Waryńskiego 11) będzie wydawać wnioski o przyznanie jednorazowych wypłat na podjęcie działalności gospodarczej - dla bezrobotnych zarejestrowanych w PUP. Będzie można też składać wnioski o refundacje kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej zarejestrowanej w PUP.
Dofinansowanie nie może przekroczyć 500 proc. przeciętnego wynagrodzenia, czyli 13 500zł. Wypełnione wnioski należy składać w Urzędzie Pracy w pokoju 112.