Kolizje z udziałem dzikich zwierząt to częste zdarzenia w okolicach Bud Dłutowskich. W niedzielę o godzinie 19.00, sarna wybiegła tuż przed maskę golfa, prowadzonego przez Zuzannę M.
- Dzikie zwierzęta raczej nie przeżywają takich wypadków - mówi policjant z drogówki. - To dla nich zbyt duży szok.