Krzysztof C. chciał zbyt szybko skręcić z ulicy Partyzanckiej w lewo na parking przy młynie. W trakcie wykonywania tego manewru zahaczył swoim BMW o jadący w kierunku Łasku autobus. Nikomu nic się nie stało, a sprawca stłuczki dostał mandat. Ta kolizja miała miejsce we wtorek o 12.30.