Na polu w miejscowości Prusinowice ktoś podpalił słomę. Do pożaru bel pojechał zastęp straży pożarnej. Strażacy w godzinę uporali się z ogniem. Spłonęło 5 bel słomy. Straty oszacowano na 700 zł.

Było to w środę po godzinie 14.00.