Prawdopodobnie w wyniku zaprószenia ognia przez osoby nieustalone, doszło do pożaru w Konstantynowie. Płonęła szopa. W akcji gaśniczej brały udział 3 zastępy OSP Konstantynów i 1 zastęp PSP z Łodzi. Spaloną szopę trzeba było rozebrać. Strat nie było. Stało się to w niedzielę o 16.30.