Po godzinie 1.00 wybuchł pożar na ulicy Odrodzenia 3. Płonęły komórki w bloku. Przyczyną było popalenie. Straty oszacowano na 500 zł.