Jeśli nie wiesz, gdzie zagłosować, możesz sprawdzić adres lokalu przez internet. Taką aplikację uruchomił Urząd Miejski na swojej stronie. Wystarczy podać adres zameldowania na pobyt stały (wybrać ulicę z wykazu i wpisać numer posesji), żeby uzyskać adres lokalu wyborczego, numer telefonu oraz informację, czy lokal jest dostosowany do potrzeb niepełnosprawnych.

Aplikacje znajdziemy pod adresem: http://wybory.um.pabianice.pl/wybory.php