- Podjąłem decyzję, że pełnomocnikiem moim do spraw sportu będzie pan Stencel - ogłosił prezydent Zbigniew Dychto.
Łukasz Stencel ma 23 lata. Jest ekonomistą.
- Nie podpisałem umowy z panem Włodarczewskim, bo on już jedną umowę z urzędem ma i z niej się nie wywiązał  - tłumaczy decyzję prezydent.
Stencel przegrał w konkursie na stanowisko koorydntora do spraw sportu w Urzędzie Miejskim z Jackiem Włodarczewskim 4:5. Niestety dopiero po konkursie prezydent dowiedział się, że Włodarczewski zalega miastu 60.000 zł plus odestki za prowadzenie przed laty restauracji Savana na Lewitynie.

Stencel będzie zarabiał 2.400 zł brutto.