Tak uznał Trybunał Konstytucyjny. Straż miejska nie może też wszczynać postępowania przeciw kierowcom, których fotoradar zarejestrował przy przekraczaniu prędkości. Straż ma jednak uprawnienia, do nagrywania obrazu i dźwięku z miejsc publicznych, jednak takie dowody może co najwyżej przekazać policji, by ona wszczęła postępowanie przeciw kierowcy.
Trybunał uznał, że przepisy rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji, które dawały straży miejskiej uprawnienia do wystawiania mandatów, są niekonstytucyjne. Ustawa o ruchu drogowym nie pozwala straży na ściganie tego typu wykroczeń.