Prezydent miasta ogłosił przetarg na wykonawcę remontu kościoła. Ten, kto wygra, będzie musiał wykonać roboty konserwatorskie na części elewacji zabytkowego kościoła. Zakres robót: czyszczenie cegieł, usunięcie starych tynków, naprawienie tynków. Na renowację elewacji Urząd Miejski dostał 500.000 zł od marszałka województwa łódzkiego.
- Chciałem póltora miliona złotych, ale dobre i to - cieszy się prezydent Zbigniew Dychto.