Wszystkim osobom, firmom oraz instytucjom za życzenia serdecznie dziękujemy.

Życzenia nadesłali:

Firma Jantoń

Trefl Sopot

Rada Nadzorcza i Zarząd Banku Spółdzielczego PA-CO-BANK

Dyrektor, Rada Pedagogiczna i pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pabianicach

Przewodniczący Rady Podregionu NSZZ „Solidarność” Krzysztof Górny

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Podopieczni, kadra i kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Miejskim Centrum Pomocy Społecznej

Kancelaria radcy prawnego Magdalena Dobaniewicz-Grabowska

Prezes zarządu Zakładu Energetyki Cieplnej Florian Wlaźlak

Wójt gminy Dłutów Grażyna Maślanka-Olczyk i przewodniczący Rady Gminy Dłutów Krzysztof Janas

Rzecznik prasowy II Oddziału ZUS w Łodzi Katarzyna Mołas i dyrektor II Oddziału ZUS w Łodzi Małgorzata Olszewska

Zuchy, harcerze, harcerze starsi, wędrownicy i instruktorzy Hufca ZHP Pabianice

Członkowie i wolontariusze Zarządu Oddziału Rejonowego PCK oraz Rejonowa Rada HDK PCK w Pabianicach

PKO Bank Polski oddział w Pabianicach

Kierownik, kadra i podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Zarząd Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Pabianicach

Koło haftu krzyżykowego „Mulinka”

Dyrektor, Rada Pedagogiczna oraz pracownicy Młodzieżowego Domu Kultury w Pabianicach

Dyrektor i pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach

Przewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego Florian Wlaźlak, starosta pabianicki Krzysztof Habura oraz wicestarosta Robert Jakubowski

Rada Nadzorcza i Zarząd Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Zarząd Związku Emerytów w Pabianicach

Salon Play w Pabianicach

Firma Corin

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Joanna Papuga-Rakowska

Zarząd i pracownicy Koła Pabianickiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta

Marcin Chmielewski z Zespołu Inżyniera Miasta

ks. bp Jan Cieślar z rodziną

Henryk Ramlau

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach

Dyrektor i pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Lorentowicza w Pabianicach

Magdalena Cieślińska, nauczycielka z Przedszkola przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Dłutowie

Dyrekcja i Rada Pedagogiczna Przedszkola Miejskiego nr 3

Kasimir Ulmann

Marta Markowska, rzecznik prasowy Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej

Naczelnik i pracownicy Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu UM

Kierownik i pracownicy Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej - Filia w Pabianicach

Dyrekcja, pracownicy oraz młodzież Zespołu Szkół nr 1 w Pabianicach