To PGE wymienia przepalone żarówki w latarniach ulicznych. Poprosił o to Urząd Miejski. 

- W kilku miejscach żarówki nie świeciły, więc poprosiliśmy o ich uzupełnienie - tłumaczy Andrzej Różański, inżynier miasta.