Będzie budowana droga, która połączy Bugaj z Piaskami. Ma ona biec od ulicy Świetlickiego przez łąki za stadionem PTC i obok starego cmentarza mariawitów - aż do parku Wolności.
- Większość tych terenów są już wykupiona przez miasto - wyjaśnia naczelnik Jadwiga Myczkowska z Urzędu Miejskiego. - Możemy na nich budować drogę.
W 2008 roku na dokumentację i rozpoczecie budowy drogi miasto ma wydać 2.000.000 zł. Tak chcą radni z komisji gospodarki komunalnej: Andrzej Sauter, Krzysztof Górny, Grzegorz Mackiewicz, Radosław Januszkiewicz, Karol Suchocki i Jerzy Kopias.
- Na budowę drogi potrzebujemy 30-40 mln zł - wylicza naczelnik Paweł Pietrzak.
- Może dołoży się wójt gminy Dobroń? - ma nadzieję prezydent Zbigniew Dychto. - Prowadzę z tej sprawie rozmowy.