Powstanie dokumentacja budowy drogi, która połączy Bugaj z Piaskami. Ma ona przebiegać od Świetlickiego przez łąki za stadionem PTC i obok starego cmentarza mariawitów - aż do parku Wolności.
- Te tereny w większosci są już wykupione przez miasto - wyjaśnia naczelnik Jadwiga Myczkowska z Urzędu Miejskiego. - Możemy na nich budować drogę.
W 2008 roku na dokumentację i rozpoczecie budowy drogi miasto prawdopodobnie wyda az 2.000.000 zł. Tak chcą radni z komisji gospodarki komunalnej: Andrzej Sauter, Krzysztof Górny, Grzegorz Mackiewicz, Radosław Januszkiewicz, Karol Suchocki i Jerzy Kopias.
- Na budowę takiej drogi potrzebujemy 30-40 mln zł - wylicza naczelnik Paweł Pietrzak.
- Może dołoży się do tej inwestycji wójt gminy Dobroń - mówi prezydent Zbigniew Dychto. - Prowadzę z tej sprawie z nim rozmowy.