Święto będziemy obchodzić w Polsce po raz trzeci. Zostało ustanowione przez Sejm w 2004 roku. Służy propagowaniu wiedzy o symbolach narodowych, wśród których flaga ma dla kraju szczególne znaczenie.