- Zgodnie z poleceniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, w sobotę 17 kwietnia o godz. 12.00 oraz w niedzielę 18 kwietnia o godz. 14.00 na terenie całego kraju zostaną uruchomione na czas 2 minut syreny alarmowe (sygnał ciągły) dla upamiętnienia ofiar tragicznej katastrofy rządowego samolotu pod Smoleńskiem - podaje do publicznej wiadomości Jacek Raczyński, dyrektor Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.