W Starostwie Powiatowym odbyła się konferencja realizowana w ramach projektu „Wiedza i świadomość trenerów szansą na rozwój sportu” przez firmę Victory Sport Promocja. Spotkanie skierowane było do trenerów, instruktorów, nauczycieli wychowania fizycznego i działaczy sportowych. Omówiono najbardziej efektywne sposoby podnoszenia własnych kwalifikacji, związanych ze wzrostem kompetencji i umiejętności w perspektywie osobistej, obywatelskiej i społecznej. Przedstawiono między innymi metody wychowania poprzez sport z zachowaniem wartości Fair Play w sporcie, kulturze i edukacji młodzieży czy możliwości pozyskania środków dla klubów sportowych z kraju i Unii Europejskiej. Nie zabrakło również wykładów dotyczących sylwetki i zawodu trenera we współczesnym sporcie czy roli odzieży sportowej będącej czynnikiem stymulującym trening.

Projekt finansowany jest przez Europejski Fundusz Społeczny. Dotyczy promocji edukacji w środowisku trenerów i działaczy sportowych. Udział w nim zapewnia wzrost poziomu wiedzy i świadomości co do korzyści związanych z kształceniem formalnym ustawicznym trenerów, instruktorów oraz dyrekcji instytucji sportowych.

Konferencja zapoczątkowała cykl spotkań, które organizowane będą kolejno w: Łodzi, Wieluniu, Piotrkowie Trybunalskim, Skierniewicach, Łęczycy i Sieradzu.