W pobliżu przystanku autobusowego na skrzyżowaniu ulic Szkolnej i Rypułtowickiej na przechodniów czekała pułapka. Ktoś zdjął pokrywę ze studzienki telekomunikacyjnej. Wezwano strażników miejskich, którzy zabezpieczyli taśmą miejsce zdarzenia i powiadomili telekomunikację.