Odpowiedz szybko w komentarzach pod tekstem wpisując swoje imię, pierwszą literę nazwiska i odpowiedź na pytanie. Wygrywa osoba, która pierwsza poda prawidłową odpowiedź.

- Podaj imiona i nazwiska piłkarzy, którzy znajdują się na zdjęciu.

Do wygrania szal Polski. Jest to trzeci z 6 szybkich konkursów. Codziennie jeden szal do wygrania.