Powodem jest to, że pracownicy Zarządu Dróg i Zieleni Miejskiej źle przykręcili tabliczki do słupków. Wypisane na nich numery posesji prowadzą w przeciwnych kierunkach niż informują tabliczki. Źle powieszone tabliczki możemy ogladać od Nowego Rynku aż do końca ulicy Orlej.

autor: poop