W Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym jeżdżą: trzy 12-letnie ikarusy 260, pięć 14-letnich jelczy 120 m, pięć 13-letnich jelczy 120 m, dwa 12-letnie jelcze 120 m, trzy 11-letnie jelcze 120 m, jedenaście 10-letnich jelczy 120 m, trzy roczne jelcze mb 081 i cztery many 12-letnie. Tak wynika ze strategi MZK Pabianice na lata 2008-2013, którą podpisał prezes Jarosław Habura.