Radni miejscy wybrali ławników do Sądu Rejonowego w Pabianicach (na kadencję 2008-2011).
Ławnicy ci będą zajmować się sprawami z zakresu prawa pracy. Oto oni:

Marta Cicha,
Kazimierz Cieśla,
Małgorzata Jakubowska,
Ryszard Klimek,
Kazimiera Kozioł,
Iwona Leżańska,
Elżbieta Łuczyńska,
Włodzimierz Newczyński,
Janina Nowicka,
Anna Piasecka-Jagusiak,
Anna Pierzchała-Gładysz,
Krystyna Próba,
Dorota Rózga,
Elżbieta Szpakowska,
Alicja Woszczak,
Andrzej Zagrabski.


Wybrano także ławników Sądu Rejonowego
do orzekania w innych sprawach. Oto oni:
Halina Bakus,
Jakub Dolewka,
Stanisław Florian,
Franciszek Karczewski,
Teresa Polewska- Feliksińska,
Dorota Sulej,
Ewa Szrajer,
Jerzy Wiśniewski,
Zdzisław Zawadzki,
Marzena Zawodzińska.