19 osób przyszło na tai chi, a 20 na jogę. Wyjątkowo zajęcia odbywały się pod tarasami Turkusu.