Zmiana organizacji ruchu. Ulicą Matejki od Moniuszki jedziemy tylko w kierunku Orlej.
Kamienną jedziemy od ulicy Jana Pawła II do Orlej. Południową jedziemy od ulicy Jana Pawła II do Orlej.
Na pozostałych ulicach wokół Nowego Rynku organizacja ruchu pozostaje bez zmian.