Osoby poszkodowane i szukające pomocy mogą liczyć na wsparcie ze strony policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach. Od 22 do 29 lutego organizowany jest Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw. Będzie można porozmawiać z policjantami pod numerem tel. 042 22 53 354. Na spotkanie z policjantem do komendy przy ul. Żeromskiego 18 można wybrać się 26 i 29 lutego w godz. 8.00-16.00.