Urząd Marszałkowski w Łodzi rozpoczął nabór zgłoszeń do II edycji wojewódzkiego konkursu produktów tradycyjnych Łódzki Tygiel Smaków. Zgodnie z regulaminem, każdy produkt, który zakwalifikuje się do konkursu, zostanie przebadany przez Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego Zakładu Chłodnictwa i Jakości Żywności w Łodzi i otrzyma certyfikat. Zgłoszenia przyjmowane będą do 31 lipca (szczegóły: www.rolnictwo.lodzkie.pl ). Konkurs odbywa się podczas targów Dni Naturalnej Żywności Natura Food, podczas których odbędzie się rozstrzygnięcie konkursu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na najlepsze gospodarstwo ekologiczne. W ramach konkursu gospodarstwa będą oceniane w dwóch kategoriach: ekologia-środowisko i ekologiczne gospodarstwo towarowe.