15 sierpnia władze miasta i powiatu uczciły Święto Wojska Polskiego. O godz. 9.30 zaczęła się msza święta w kościele św. Mateusza. Po niej delegacje i poczty sztandarowe złożyły kwiaty przed pomnikiem Legionisty. Kwiaty złożono również na cmentarzu przed tablicą  pamiątkową żołnierza Józefa Salwy, przed pomnikiem Bohaterów Poległych w  Obronie Ojczyzny i przed pomnikiem Harcerzy, Żołnierzy Szarych Szeregów i Armii Krajowej.